Vrederustlaan 117, 2543 SL   's-Gravenhage

1 juli 1940
de officiële website van sv H.M.S.H.
2 september 1972

januari

Op deze pagina vind je het nieuws van de maand januari in 2018 op hmsh.nl.

In de rechterzijbalk vind je het nieuws van de andere maanden van 2018.
Ook zijn er links naar de overige beschikbare jaargangen.


zondag 28 januari 2018

Wedstrijduitslagen, oefenwedstrijden

De Stand

Geboren Royce Thomassen!

Op 5 januari jl. is Royce Thomassen geboren, zoon van Diana & Herman en broertje van Mitchell & Levi.


Namens alle leden van de sv H.M.S.H. allen van harte geluk gewenst!

Geboren Rezan Yüngül!

Ons Bestuurslid Bülent Yüngül is op 23 januari jl. ook weer vader geworden van zoon Rezan.
Namens alle leden van de sv H.M.S.H. wensen de overige Bestuursleden de familie Yüngül natuurlijk heel veel geluk met zoon Rezan!

>op de lat
zondag 21 januari 2018

Wedstrijduitslagen, oefenwedstrijden

>op de lat
zondag 14 januari 2018

Wedstrijduitslagen, oefenwedstrijden

>op de lat
woensdag 10 januari 2018

Wedstrijduitslag, oefenwedstrijd

>op de lat
zondag 7 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de gezellig druk bezochte Nieuwjaarsreceptie, waarin het fijn was een aantal oud-leden te mogen begroeten, heeft voorzitter Theo van den Bogaard zijn traditionele Nieuwjaarsrede gehouden.

Welkom en u allen de beste wensen en een gelukkig 2018!

Voordat ik vooruit blik, wil ik ook een terugkijken op het afgelopen jaar. Wij verloren de volgende leden:
     Arie van der Gaag, Lid van Verdienste in januari
     Simon Scheffer, Verdienstelijk Lid in mei
     Piet Verhoef, Erelid, in augustus
Mag ik u vragen ter nagedachtenis, om 1 minuut stilte.

Verder werd 2017 gekenmerkt door de komst van 120 nieuwe leden waarmee H.M.S.H. gered werd in hun voortbestaan.
Ook werd 2017 een jaar van onderhandelen met onze inwoner H.V.V. Hercules, helaas met nog steeds geen overeenkomst.
Met het niet ondertekenen van een overeenkomst met H.V.V. Hercules zal ook met de gemeente Den Haag een huur en gebruikersovereenkomst niet getekend kunnen worden. Welke problemen dat opleveren weten we nog niet.

Vooruit blikken doen we met het volgende.
Een grote zorg is of op 15 januari a.s. alle contributies gïnd zullen zijn. Zo niet dan zijn er een aantal elftallen niet meer compleet, want wanbetalers worden uitgeschreven bij de K.N.V.B. en kunnen niet meer spelen en trainen. Wij als bestuur hopen dat deze maatregel niet nodig zal zijn.
Ook is het Bestuur overeengekomen met hoofdtrainer Ricardo Darsan en zijn complete technische staf, een verlenging van hun contract.

Voorts hebben de huidige bestuurleden Bert Mulder (secretaris), Jan Muiser (penningmeester) en Theo van den Bogaard (voorzitter) te kennen gegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen op de Algemene Ledenvergadering van eind mei 2018. Wij hopen dat er nieuwe kandidaten opstaan om H.M.S.H. te besturen. Genoemde bestuurleden zullen in ieder geval assisteren om de overgang met nieuwe kandidaten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Verder heeft Jaap den Tuinder aangegeven te stoppen aan eind van dit seizoen. Hij zal de mutaties voor seizoen 2018 - 2019 nog verwerken. De taken die vervult moeten worden zijn, het in de luchthouden van de website, het uitbrengen van het clubblad, de ledenadministratie en de verwerking van de contributies. Een enorme taak die zeker een grote inwerktijd zal vergen van een nieuw persoon of personen, wij komen hier op terug tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ik wil nu in ieder geval een toost uitbrengen op u allen en uw familie voor een gelukkig en gezond 2018!

Natuurlijk was er weer een heerlijk Chinees- Indisch diner om de Nieuwjaarsreceptie compleet te maken.
Het was, zoals te doen gebruikelijk bij H.M.S.H. nog lang gezellig in het clubhuis.

Oliebollentoernooi

Vier teams, HSV Escamp, H.M.S.H., FC Oliebol en FC Appelflap hebben een 7 x 7 toermooi gespeeld.
De finale FC Oliebol - FC Appelflap eindigde in 3 - 3, waarna FC Appelflap de penalty's iets beter nam 8 - 7!
Het was een leuk en gezellig toernooitje.
Alle spelers bedankt voor jullie tomeloze inzet!

>op de lat
woensdag 3 januari 2018

Klaverjassen bij H.M.S.H.

Op dinsdag 9 januari a.s. start bij H.M.S.H. het klaverjassen voor het Paasrooster.
Er zal iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur gespeeld worden in het Clubhuis van H.M.S.H. aan de Vrederustlaan.
Je kan je daar ook opgeven.
Er wordt individueel gespeeld en de kosten bedragen € 5 per maand.

>op de lat