Vrederustlaan 117, 2543 SL   's-Gravenhage

1 juli 1940
de officiële website van sv H.M.S.H.
2 september 1972

Erevoorzitters

W.P.J. Gisolf
(posthuum)
G.Ph. de Rijk
C. Niemans
T. van den Bogaard

Ereleden

J.H. Schatteleijn
A. Groenheide
C. Franchimon sr.
P. Kalff
K. Damsma sr.
J. van Kampen
A.J. van Krevelen
P.C. Verhoef
J.F. Hildebrand
T.L. van den Bogaard
P.H.J. Pfaff
L. van der Knoop
L.L.A. Thomassen
D. Blom
E. Vuijk
J.H. den Tuinder
L.W. Mulder

Samenstelling Bestuur

voorzitter:
Bülent Yüngül
06 - 14 49 73 36
vice-voorzitter:
Cemil Kayadelen
06 - 53 36 02 54
secretaris:
Kadir Yilmaz


penningmeester:
İbrahim DüztaşJeugdbestuur

jeugdvoorzitter:
Mucahit Karakaya


jeugdsecretaris:
Meliha ÖzcanContactpersonen

Senioren:
zaterdag 1 en 2:
George van Herwaarden
06 - 54 24 40 06

zaterdag 1 en 2:
Selahattin Yüngül
06 - 48 92 07 94
overige elftallen:
Ercan Güçlü
06 - 42 56 23 46

Jeugd:
bovenbouw (O16-O12):
Hakkı Doğan


onderbouw (O11-O7):
Michiel Persson


secretariaat:
secretariaat jeugd
Voor alle leden is het van belang om te weten wat de regels zijn voor het opzeggen van het lidmaatschap. Wettelijk is de vereniging verplicht deze regels te publiceren op haar website. In het specifieke geval van onze vereniging zijn deze te vinden via de link:

Waarden & Normen

De 10 Geboden van Respect voor leden van sv H.M.S.H.
  • Leden van sv H.M.S.H. zetten zich, waar nodig, in voor hun club en zijn daardoor in hun gedrag een voorbeeld voor anderen

  • Leden van sv H.M.S.H. zijn sportieve supporters rondom het speelveld

  • Leden van sv H.M.S.H. laten de kleedkamers, de velden en kantine van sv H.M.S.H. of een andere vereniging altijd netjes achter

  • Leden van sv H.M.S.H. behandelen elkaar, de scheidsrechters en hun bezoekers met respect

  • Leden van sv H.M.S.H. gaan verstandig om met het gebruik van alcohol

  • Leden van sv H.M.S.H. passen altijd op hun taalgebruik en gebruiken geen scheldwoorden en/of geweld

  • Leden van sv H.M.S.H. plegen geen vernielingen en diefstal aan eigendommen van de sv H.M.S.H. of een andere vereniging

  • Leden van sv H.M.S.H. nemen bij problemen altijd contact op met een leider, trainer of bestuurslid

  • Leden van sv H.M.S.H. praten altijd met elkaar en nooit over elkaar

  • Leden van sv H.M.S.H. roken alleen conform het bij sv H.M.S.H. gevoerde rookbeleid