Vrederustlaan 117, 2543 SL   's-Gravenhage

1 juli 1940
de officiële website van sv H.M.S.H.
2 september 1972

februari

Op deze pagina vind je het nieuws van de maand februari in 2021 op hmsh.nl.

In de rechterzijbalk vind je het nieuws van de andere maanden van 2021.
Ook zijn er links naar de overige beschikbare jaargangen.


woensdag 24 februari 2021

Mededeling korting contributie senioren seizoen '21/'22

Naar aanleiding van de verlenging van de huidige coronamaatregelen heeft de KNVB inderdaad, zoals verwacht en eerder aangekondigd, ook een streep gezet door het hervatten van de competities in de A categorie. De verlenging van de (ietwat verlichte) lockdown en avondklok heeft daartoe geleid. Het opstarten van de benodigde trainingen voorafgaande aan de eventuële herstart is nog steeds niet mogelijk waardoor het tijdschema van de herstart niet haalbaar meer is. Het bestuur van sv H.M.S.H. heeft vanwege deze gang van zaken zelf ook enige conclusies getrokken en daarop gereageerd.

Het huidige seizoen loopt duidelijk niet zoals gepland en het mag ook duidelijk zijn dat met name de senioren er het meest onder te lijden hebben. De contributie over dit huidige seizoen is reeds geïnd en het is een ondoenlijke zaak om de senioren dit seizoen nog te kunnen compenseren voor de geleden "schade". Daarom heeft het bestuur besloten de huidige senioren een korting op de contributie voor het komende seizoen (2021-2022) te geven van € 100,-.

Vanzelfsprekend gaat het bestuur er van uit dat de algehele situatie er in de loop van dit jaar langzamerhand stelselmatig beter op wordt en dat onze voetbalactiviteiten weer ouderwets opgestart kunnen worden. Ook de KNVB is daarvan overtuigd gezien het feit dat zij de speeldagenkalender voor komend seizoen vorige week bekend gemaakt heeft. De KNVB heeft de eerste bekerronde gepland begin september. Deze kalender is zoals gebruikelijk inmiddels op onze site gepubliceerd (Bestuurspagina).

Het bestuur

>op de lat
dinsdag 23 februari 2021

Corona maatregelen worden iets versoepeld

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Het kabinet is voornemens om vanaf 3 maart deze uitzondering te verruimen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen dan onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij sportaccomodaties.

De volgende regels blijven bestaan:

- Er wordt geen competitie gespeeld.
- De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren.
- Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.

Nieuws van het jeugdfront

Arda Özdemir is inmiddels voor een tweede keer op stage geweest bij ADO Den Haag en Dara Yüngül is inmiddels ook eenmaal geweest. Voor beide spelers geldt dat zij zich op een aantal punten moeten verbeteren om in aanmerking te komen voor een vervolg. Hoewel er voor beide spelers dus geen direct resultaat uit de stages is voortgekomen, is het goede nieuws dat zij beiden wel in beeld blijven en gevolgd blijven worden door ADO.

>op de lat
maandag 8 februari 2021

Invoering 5e klasse zaterdag uitgesteld

Voorafgaand aan dit seizoen heeft de KNVB kenbaar gemaakt dat in de districten West I en West II op zaterdag een 5e klasse toegevoegd zou worden aan de voetbalpiramide. Door middel van de gepubliceerde promotie/degradatieregeling voor dit lopende seizoen zou deze klasse per seizoen 2021/’22 worden gevormd.

Vanwege de corona-pandemie is het zeker dat deze promotie/degradatie regeling niet zal kunnen worden gehanteerd. Dit betekent dat de invoering van de 5e klasse een seizoen wordt uitgesteld. Mocht dit seizoen alsnog de eerste helft van het seizoen worden uitgespeeld dan zal deze aangepaste promotie/degradatie regeling onvoldoende mogelijkheden geven om de 5e klasse per seizoen 2021/’22 in te voeren. Om die reden heeft de KNVB besloten om de invoering uit te stellen tot seizoen 2022/’23.

>op de lat
donderdag 4 februari 2021

Update planning KNVB

Zoals beloofd heeft de KNVB ook haar eigen routekaart (KNVB) uitgegeven om de mogelijke scenario's weer te geven die gevolgd kunnen worden voor alle vormen van het amateurvoetbal. De KNVB gaat, terecht, uit van een voorbereidingsperiode (training) die afhankelijk is van het niveau, vóór aanvang van eventuële wedstrijden. Zoals te zien is op de kaart is er voor de A categorie een deadline aangegeven om de huidige competitie in enigerlei vorm uit te kunnen spelen (in ieder geval niet volledig). Voor de B categorie zal het neerkomen op een nieuwe indeling in kleine poules ("regionaal") waarbij een hele of halve competitie gespeeld gaat worden. Uiteraard hopen alle spelers weer zo snel mogelijk op het veld te staan zodra de situatie dat toelaat. Nu maar afwachten wat het gaat worden.

>op de lat
woensdag 3 februari 2021

Update corona maatregelen

Het zal duidelijk zijn dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voorlopig nog gehandhaafd zullen blijven. De lockdown wordt verlengd tot 2 maart.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen is er nog steeds reden tot grote zorg. De overheid heeft een nieuwe routekaart uitgegeven om de genomen maatregelen te verduidelijken. Op dit moment is het nog niet helemaal zeker of de avondklok gehandhaafd zal blijven, maar er is weinig reden om aan te nemen dat die niet zal blijven.

Voor de sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder zullen de maatregelen vooralsnog niet wijzigen. Dat betekent uiteraard voorlopig geen competities en geen trainingen voor senioren. De KNVB heeft aangekondigd om zelf een routekaart uit te geven met deadlines en mogelijkheden voor het herstarten van competities. Dat zal vanzelfsprekend op onze website gepubliceerd worden. Dat ziet er in het huidige licht hoogstwaarschijnlijk niet positief uit. Er zal ongetwijfeld moeten worden uitgegaan van beperkte regionale competities waarvan de KNVB zeer recentelijk melding heeft gemaakt als alternatief voor de huidige opzet. Het blijft lastig te voorspellen hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen.

>op de lat