Vrederustlaan 117, 2543 SL   's-Gravenhage

1 juli 1940
de officiële website van sv H.M.S.H.
2 september 1972

februari

Op deze pagina vind je het nieuws van de maand februari in 2023 op hmsh.nl.

In de rechterzijbalk vind je het nieuws van de andere maanden van 2023.
Ook zijn er links naar de overige beschikbare jaargangen.


dinsdag 28 februari 2023

Ook Debbie Boudestein voorzien van bloemetje

Omdat de aanwezigheid van Debbie op zowel de zaterdag als de zondag als barmedewerkster door onze vaste clientèle op deze dagen zeer op prijs wordt gesteld, moest daar nodig enige ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Het boeketje werd nageleverd en kon dus niet op de plaat vastgelegd worden.

Sommige van onze vrijwilligers zijn nou eenmaal goud waard.

>op de lat
vrijdag 17 februari 2023

Voorzitter Bülent Yüngül in het zonnetje gezet

Sinds enkele jaren is Bülent onze voorzitter, maar zoals algemeen bekend is hij niet alleen actief als voorzitter maar ook als speler, algemeen inzetbare vrijwilliger en crisis manager.

Dit bleek weer toen hij als één van de initiatiefnemers een spontane actie voor de hulpbehoevenden na de ramp in Turkije op touw zette met zijn collegabestuursleden en andere zeer betrokken personen.

Enkele leden van sv H.M.S.H. vonden het nodig zijn vele werkzaamheden en zijn grote inzet voor de vereniging maar eens te benadrukken door hem een keertje in het zonnetje te zetten.

Zoals te zien is op de foto's was hij onlangs ook actief als gastspeler bij het 35+2 team.

>op de lat
maandag 13 februari 2023

Actie zeer geslaagd!

De actiecampagne die wij afgelopen week gevoerd hebben is zeer geslaagd te noemen.
Dankzij alle donaties is inmiddels ongeveer € 14.500,- ingezameld!
Een groot deel van de donaties is al gebruikt voor de aanschaf van tenten. Van de rest van de bijdragen wordt komende week bekeken hoe die het beste besteed kan worden.
Donaties op de speciale rekening (zie bericht van 8 februari) kunnen worden gedaan tot en met zondag 26 februari.
Op zondag 12 februari zijn 60 pallets met (nieuwe) hulpgoederen in vrachtauto's geladen en naar Schiphol verscheept! Uiterlijk 13 februari worden zij in Turkije afgeleverd. Zie bijgaande foto's en filmpje.
Op zondag 12 februari is tevens een filmploeg van John de Mol op bezoek geweest om opnamen te maken voor de uitzending op NPO1 woensdagavond. Op woensdag zal ook via NPO1 geld worden ingezameld voor de vele slachtoffers in Turkije en Syrië. Dit zal gaan via Giro555.

Dankwoord

Voetbal is op dit moment geen prioriteit, onze aandacht gaat uit naar de vele slachtoffers die hulp behoeven. Onze actie, net als die van onze zusterverenigingen BMT en VCS, is slechts een kleine maar zeer nodige bijdrage aan de hulpverlening.
Het bestuur van sv H.M.S.H. wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd, zowel als donateur als vrijwilliger om de hulpgoederen te verwerken.
Onze speciale dank gaat uit naar onze hoofdsponsor voor het beschikbaar stellen van hun vrachtauto's voor het vervoer van de spullen en naar de KNVB die begrip toont voor de situatie en onze verenigingen in staat stelt onze aandacht volledig op de hulpacties te kunnen concentreren.

Hartelijk dank voor uw hulp en vertrouwen!

Vredige groet,

Het bestuur

Hulpgoederen onderweg naar Turkije

De hulpgoederen zijn zondag ingeladen in vrachtauto's en naar Schiphol gebracht. De hoeveelheid spullen ziet er wel indrukwekkend uit, maar is natuurlijk slechts zeer beperkt, maar, elke bijdrage telt!

  
Hulpgoederen en vervoer


Vrachtauto('s) voor het vervoer van de goederen beschikbaar gesteld door hoofdsponsor Yilmaz radijs


Voetbal is even niet belangrijk. Er is uiteraard ook aandacht in de krant voor de acties.


Actievoeren gebeurt ook in de supermarkt.

Deze video geeft een indruk van de verzamelde hulpgoederen op ons terrein. Het laat ook zien hoeveel logistiek werk aan de hele operatie zit. Niet alleen het inzamelen van goederen maar vooral ook het verwerken en transporteren om de spullen op de plaats te krijgen waar ze zo hard nodig zijn.
>op de lat
donderdag 9 februari 2023

Update inzamelings- en donatieactie voor aardbeving in Turkije

De tussenstand op 9 februari is inmiddels € 11.317,-.
Zoals gezegd blijven we deze inzamelings- en donatieactie houden tot en met zondag 12 februari.
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp en vertrouwen!

Bestuur sv HMSH

>op de lat
woensdag 8 februari 2023

Geen voetbal komend weekend

Komend weekend geen voetbal van onze teams vanwege de aardbevingsramp en de opgestarte inzamelactie van donaties!

Update en dankwoord inzamelings- en donatieactie voor aardbeving in Turkije

Dankzij jullie gulle donaties, is op de eerste halve dag € 7.978,68 behaald!
Deze inzamelings- en donatieactie zullen we houden tot en met zondag 12 februari.
Hartelijk dank voor uw hulp en vertrouwen!
Vredige groet,
Bestuur sv HMSH

sv H.M.S.H. start actie voor getroffen bevolking in Turkije

Klik hier om een bedrag te doneren! (iDEAL)

Of maak zelf een bedrag over op de speciale aardbevingshulp rekening:

Naam: Sportvereniging Houdt Moedig Stand Haag
Rekening: NL12INGB0101633009
Omschrijving: Donatie aardbeving Turkije


>op de lat
maandag 6 februari 2023

Trainingen vandaag afgelast in verband met aardbevingsramp in Turkije

De aardbeving die het zuiden van Turkije heeft geteisterd heeft voor veel van onze leden een persoonlijke bijsmaak vanwege getroffen familie, vrienden en kennissen. Het leek ons kader verstandig om hier bij stil te staan en vanavond alle trainingen af te gelasten. Uiteraard maken onze leden zich zorgen om dierbaren in het getroffen gebied en onze eerste gedachten gaan uit naar de familie van de vele slachtoffers.

Namens het bestuur en jeugdbestuur,
Melik Kara
Hoofd opleiding

>op de lat

vrijdag 3 februari 2023

Nieuwe gediplomeerde trainers voor sv H.M.S.H.

Sinds afgelopen woensdag heeft sv H.M.S.H. maar liefst 11 nieuwe gediplomeerde juniorentrainers bij de club. Zoals al eerder gemeld is de cursus Juniorentrainer in oktober van start gegaan en hoewel er om diverse redenen toch een paar afvallers waren, heeft het overgrote deel van de cursisten de eindstreep gehaald en hun diploma Juniorentrainer behaald.

De interactieve, leerzame opleiding bestond uit acht bijeenkomsten en werd geleid door docent Driss Rahouani. Tijdens de cursus werd bijgebracht hoe de trainer-coach voetballers in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar met plezier beter leert voetballen.
De trainer-coach heeft een ontzettend belangrijke rol binnen onze vereniging. Hij of zij is niet alleen het rolmodel voor de spelers, maar heeft ook een voorbeeldfunctie richting de vereniging, ouders, arbitrage en de tegenstander. Daarnaast draagt de trainer-coach zorg voor het begeleiden van spelers, het verzorgen van de trainingen en het coachen van de wedstrijden.


De succesvolle cursisten (met diploma) samen met
cursusleider Driss Rahouani (l) en Hoofd opleiding Melik Kara (r)

Ook Ali Arslan heeft zijn diploma behaald. Hij was afgelopen woensdag afwezig wegens vakantie.

Vanuit mijn rol als Hoofd opleiding ben ik uitermate trots op onze trainers die de cursus hebben gevolgd en hun diploma hebben gescoord ⚽️.

Melik Kara

Het bestuur wil de trainers van harte gelukwensen met het behalen van hun diploma en hoopt dat dit zowel voor de trainers zelf als voor onze club een nieuwe impuls is om de kwaliteit van de organisatie en de opleiding van onze jeugd naar weer een hoger niveau te tillen.

Het bestuur

>op de lat