Vrederustlaan 117, 2543 SL   's-Gravenhage

1 juli 1940
de officiële website van sv H.M.S.H.
2 september 1972

juli

Op deze pagina vind je het nieuws van de maand juli in 2021 op hmsh.nl.

In de rechterzijbalk vind je het nieuws van de andere maanden van 2021.
Ook zijn er links naar de overige beschikbare jaargangen.


woensdag 28 juli 2020

NIKKI is gestart met contributie inning

Zoals in het vorige nieuwsbericht werd medegedeeld, is NIKKI weer verantwoordelijk voor het innen van de contributie voor onze club. In de nieuwsbrief van NIKKI was tevens aangegeven dat de inning eind juli zou worden opgestart en NIKKI heeft inmiddels laten weten dat dit in werking is gezet.

>op de lat
zaterdag 17 juli 2021

Samenwerking met NIKKI voor contributie inning voortgezet

Het bestuur heeft ook voor komend seizoen de samenwerking met NIKKI voortgezet en zal NIKKI net als de afgelopen seizoenen weer verantwoordelijk zijn voor het innen van de contributie voor onze club. NIKKI zal eind juli beginnen met het uitsturen van e-mails en de inning opstarten.

Nieuwsbrief NIKKI over contributie seizoen '21-'22

De belangrijkste informatie over de gang van zaken bij de contributie inning is te lezen in de nieuwsbrief van NIKKI. De contributie­bedragen zijn te vinden op de website bij "Aanmelden".

Wellicht ten overvloede wil het bestuur er ook nog op wijzen dat senioren die in het seizoen 2020 - 2021 lid waren, in het seizoen 2021 - 2022 een korting krijgen van € 100.

Inning seizoen 2021 - 2022
Betaaltermijn 1 juli
Betaaltermijn 2 augustus
Betaaltermijn 3 september
Betaaltermijn 4 oktober
Betaaltermijn 5 december
Betaaltermijn 6 januari
Uitloop februari

Bij betalingsachterstand (2 termijnen of meer) in november worden mogelijk maatregelen genomen. Dit kan zijn in de vorm van een blokkade om te mogen spelen en trainen.

Bij een (grote) betalingsachterstand in februari zal een incassotraject opgestart worden en een speel- en trainblokkade ingesteld worden.

Het bestuur

>op de lat
vrijdag 9 juli 2021

Diverse competitie indelingen bekend

De KNVB is ijverig bezig met het samenstellen van de nieuwe poules voor komend seizoen. Voor de A categorie teams zijn bijna alle indelingen inmiddels bekend. Op de teampagina's van de senioren zijn of worden de indelingen al gepubliceerd. Er zullen nog wel de nodige wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

De overgang naar het nieuwe seizoen op de website zal in fasen gebeuren. Aangezien er bij de jeugd zoals gebruikelijk heel veel veranderingen zijn zal het iets langer duren voordat de pagina's van de jeugdteams worden gepubliceerd. Dit zal gebeuren zodra er wat meer bekend is over indelingen, spelers en begeleiding. Mogelijk wordt de website per team uitgebreid.

>op de lat